Förord till boken

Förord till boken Konst genom fyra Generationer

Agneta B. Lind

Skeppsmalen 111

S-89196 Arnäsvall

Sweden


+46(0)70-281 68 30


tk@agnetalind.se


www.nordictextileart.net

www.tingsrydgruppen.se

www.kcnord.se

www.akonst.se

Utgiven av Artéa Förlag 2008

 

 

Utdrag från Barbro Werkmästers förord i boken:

 

....Boken handlar om fyra generationer kvinnliga konstnärer

i rakt nedstigande led.

Deras livslopp omspänner nära etthundrafemtio år, en

period då mycket händer för kvinnor, inte minst kvinnliga

konstnärer......

De fyra konstnärinnorna vars liv och verk läsaren här får

stifta bekantskap med är Laura Sjunnesson 1860-1940, som

broderade; dottern Greta Sjunnesson Sandberg 1886-1976,

knypplade bilder; dotterdottern Kerstin Bränngård 1917, har

tecknat, målat och arbetat i glas; dotterdotterdottern Agneta

B. Lind 1952, är textilkonstnär.

Det som är fantastiskt med deras bilder är att alla är så

uttrycksfulla, jag blir upplyft när jag ser dem. De skiljer

sig åt i uttryck och stil, men något finns som binder dem

samman. Som brodös är Laura Sjunnesson unik i sin tid, i

blandningen av garner, och i friheten att sätta samman

olika motiv så att de framstår vart och ett för sig men ändå

som en helhet. Det finns en glädje i hennes broderier,

som smittar av sig på betraktaren. Hennes dotter Greta

är också unik men har ett både stillsammare och djupare

anslag. Jag vill försjunka i hennes till formatet små men till

innehållet stora bilder, långsamt ta dem till mig. Kerstin

Bränngård å sin sida bjuder in mig i sin verklighet – hästarna,

landskapet, barnen, mannen. Hon berättar också,

men med ett annat språk. Agneta B. Lind återknyter till

det andliga, samtidigt som den grova väven gör materien

närvarande, precis som hennes mormorsmors broderier.

Agnetas utomhusinstallationer förstärker känslan av rinnande

vatten och vindens sus – av liv.

 

Barbro Werkmäster - Uppsala 2008